Klachtenregeling

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten bijvoorbeeld via info@mondzorgmoesel.nl of via 0495-546882. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt om ons te informeren over uw bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Klachtenregeling

Wij zullen er alles aan doen om met samen met u tot een oplossing te komen. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar wij bij aangesloten zijn. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein of op www.knmt.nl

Indien u niet tevreden bent

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Maak in eerste instantie uw opmerking of klacht kenbaar aan de balie of direct aan de behandelaar. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw behandelaar genoeg zijn. Bent u al thuis belt u dan met 0495-546882 of stuur een email naar info@mondzorgmoesel.nl om dit kenbaar te maken. Wij zullen dit oppakken, intern bespreken en binnen afzienbare tijd bij u terugkomen om samen naar een oplossing te zoeken.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de de website van www.allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.