Tarieven

Hieronder vindt u de link naar prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (prestatielijst).
De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Belangrijk voor u om te weten:

  • De prijslijst is een standaardprijslijst. Hiervan kan worden afgeweken wanneer de behandeling een standaardbehandeling duidelijk overstijgt, bijvoorbeeld in geval van anatomische beperkingen, extreme angst, een uitzonderlijke situatie en een uitzonderlijk werkstuk.
  • Bij afwijkingen van de prijslijst wordt voorafgaand een mondelinge onderbouwing gegeven.
  • Op aanvraag kan er voor de geplande behandeling een begroting opgesteld worden.
  • Omschrijvingen die in de prijslijst zijn vermeld met een sterretje (*) zijn exclusief techniek-en /of materiaalkosten.

U krijgt uw rekening van Infomedics

Uw zorgaanbieder zorgt voor u, wij zorgen voor de financiële afhandeling.

Wij sturen u een rekening namens uw zorgaanbieder. Als het mogelijk is, dan controleren wij voor u of uw zorgverzekeraar (een deel van) uw rekening vergoedt. U ziet een vergoeding altijd terug op uw rekening en betaalt alleen het bedrag dat overblijft.

Is er niets vergoed, maar denkt u dat u wel recht heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar? Of heeft u vragen over de hoogte van uw vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Vragen over uw rekening?

Op infomedics.nl/faq beantwoorden we de meestgestelde vragen over uw rekening. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen via onze klantenservice. Kijk op infomedics.nl/contact of bel 036 – 20 31 900.

Privacy

Op uw rekening staan (medische) gegevens, daarom is het belangrijk dat wij veilig omgaan met de informatie die wij van uw zorgaanbieder ontvangen. Wilt u hier meer over weten? Ons privacybeleid vindt u op onze website.

Contactgegevens Infomedics

Website: www.infomedics.nl
Telefonisch contact: 036 – 20 31 900

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over de verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.