Maak nu een afspraak op 0495 - 546882

Mondzorgcentrum Moesel, het vertrouwde adres voor vakmanschap en kwaliteit.... 

Tarieven

Hieronder vindt u de link naar prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (prestatielijst).
De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019

Belangrijk voor u om te weten:

  • De prijslijst is een standaardprijslijst. Hiervan kan worden afgeweken wanneer de behandeling
  • een standaardbehandeling duidelijk overstijgt, bijvoorbeeld in geval van anatomische beperkingen, extreme angst, een uitzonderlijke situatie en een uitzonderlijk werkstuk.
  • Bij afwijkingen van de prijslijst wordt voorafgaand een mondelinge onderbouwing gegeven.
  • Op aanvraag kan er voor de geplande behandeling een begroting opgesteld worden.
  • Omschrijvingen die in de prijslijst zijn vermeld met een sterretje (*) zijn exclusief techniek-en /of materiaalkosten.

Vragen over uw rekening?

Om al onze aandacht op u als patiënt te richten, besteden we onze facturering uit aan Fa-med. 
Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met Fa-med opnemen.

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med

Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:
Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling. Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. 

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Contactgegevens Fa-med

Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: contactcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 – 0882 (€ 1,30 per gesprek)

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over de verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

w

Spoeddienst

0495 - 460765

Gezondheidsinformatie

Ivoren Kruis

Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
08:30 - 12:00 uur
13:00 - 17:00 uur

Vrijdag:
08:30 - 12:00 uur

Privacy Policy

Adres

Mondzorgcentrum Moesel
Christinelaan 12
6006 CJ Weert

Contactgegevens

0495 - 546882
Info@mondzorgmoesel.nl

Copyright © 2018 UPsite